oder
Tampopo - Fukumi Kuroda und Kôji Yakusho
Tampopo - Fukumi Kuroda und Kôji Yakusho

Bildergalerie: Koji Yakusho

Tampopo - Fukumi Kuroda und Kôji Yakusho
Tampopo - Fukumi Kuroda und Kôji Yakusho